فیلم ها و فایل های همایش پیشرفت های معماری سازمانی

با توجه به درخواست مکرر شرکت کنندگان و دوستانی که امکان حضور در همایش برایشان میسر نشد، و با همکاری قابل تقدیر اساتید برگزارکننده کارگاه، فایل و ویدئوهای ضبط شده در طول دو روز برگزاری همایش، در سایت همایش قرار داده شد.

 

فهرست عناوین صفحه

پخش آنلاین همایش، ارائه ها و کارگاه های برگزار شده

 

دانلود فیلم ها و فایل های همایش، ارائه ها و کارگاه ها

در ادامه میتوانید فیلم ها و فایل های ارائه شده در طول همایش، ارائه ها و کارگاه ها را دریافت نمایید.

افتتاحیه همایش و سخنرانی ریاست دانشگاه صنعتی شیراز

دانلود فیلم افتتاحیه و سخنرانی ریاست دانشگاه صنعتی شیراز

 

سخنرانی دکتر خیامی، دبیر برگزاری دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

دانلود فیلم سخنرانی دکتر خیامی

 

سخنرانی دکتر شمس، پدر علم معماری سازمانی در ایران

دانلود فیلم سخنرانی دکتر شمس

دانلود فایل سخنرانی دکتر شمس

 

ارائه دکتر Joen ، مدیر عامل شرکت مشاوره معماری سازمانی TG

دانلود فیلم دکتر Joen

دانلود فایل سخنرانی دکتر Joen

موضوع: چارچوب اجرای معماری سازمانی در دولت الکترونیکی کشور کره

 

نشست اول همایش دوم ملی پیشرفت های معماری سازمانی

دانلود فیلم نشست اول

 

سخنرانی معاون استاندار در افتتاحیه همایش

دانلود فیلم سخنرانی معاون استاندار

 

کارگاه کاربرد زبان آرکی میت در معماری سازمانی، ارائه دکتر نبی اللهی و مهندس قاسمی

دانلود فیلم کارگاه کاربرد زبان آرکی میت در معماری سازمانی

دانلود فایل کارگاه کاربرد زبان مدلسازی آرکی میت در معماری سازمانی

 

کارگاه تجارب اجرای معماری سازمانی در دولت الکترونیک کشور کره، ارائه دکتر Joen

دانلود فیلم کارگاه تجارت اجرای معماری سازمانی در دولت الکترونیک کره

 

کارگاه تجربیات و راهکارهای موثرسازی مدیریت پروژه های معماری سازمانی، ارائه مهندس مومنی

دانلود فیلم کارگاه تجربیات و راهکارهای موثرسازی مدیریت پروژه های معماری سازمانی

دانلود فایل کارگاه تجربیات و راهکارهای موثرسازی مدیریت پروژه های معماری سازمانی

 

کارگاه هوشمندسازی سازمانی، راهکارها و فناوری های مبتنی بر کلان داده و هوش مصنوعی، ارائه دکتر فراهانی

دانلود فیلم کارگاه هوشمندسازی سازمانی

دانلود فایل کارگاه هوشمندسازی سازمانی

 

کارگاه آشنایی با اهداف، ساختار و روش تدوین معماری مرجع شرکت های برق منطقه ای، ارائه مهندس کرمی

دانلود فایل کارگاه آشنایی با اهداف، ساختار و روش تدوین معماری مرجع شرکت های برق منطقه ای

 

کارگاه آشنایی با فرایند کاوری، ارائه دکتر خیامی و مهندس دولو

دانلود فایل کارگاه آشنایی با فرآیندکاوی

 

کارگاه آشنایی با معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء، ارائه دکتر جاویدان

دانلود فایل کارگاه آشنایی با معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیا

 

ارائه مقالات همایش

دانلود فیلم ارائه مقالات

دانلود فایل مقالات ارائه شده در همایش

 

نشست دوم همایش دوم ملی پیشرفت های معماری سازمانی

دانلود فیلم نشست دوم

 

اختتامیه دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

دانلود فیلم اختتامیه همایش

 

 

گالری تصاویر دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی