گزارش تصویری دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

حکایت همچنان باقی است …. تیم اجرایی و برگزاری دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی از تمام دوستان، اساتید، متخصصین و دانشجویان گرامی که با حضور، سخنرانی، برگزاری کارگاه و ارائه مقالات ارزنده خود، موجبات برپایی هرچه بهتر و غنی تر این همایش را فراهم نمودند تقدیر و تشکر می نماید. امیدواریم توانسته باشیم میزبان های[…]