فیلم ها و فایل های همایش پیشرفت های معماری سازمانی

با توجه به درخواست مکرر شرکت کنندگان و دوستانی که امکان حضور در همایش برایشان میسر نشد، و با همکاری قابل تقدیر اساتید برگزارکننده کارگاه، فایل و ویدئوهای ضبط شده در طول دو روز برگزاری همایش، در سایت همایش قرار داده شد.   پخش آنلاین همایش، ارائه ها و کارگاه های برگزار شده   دانلود[…]

گزارش تصویری دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

حکایت همچنان باقی است …. تیم اجرایی و برگزاری دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی از تمام دوستان، اساتید، متخصصین و دانشجویان گرامی که با حضور، سخنرانی، برگزاری کارگاه و ارائه مقالات ارزنده خود، موجبات برپایی هرچه بهتر و غنی تر این همایش را فراهم نمودند تقدیر و تشکر می نماید. امیدواریم توانسته باشیم میزبان های[…]