پیام دبیر برگزاری همایش

به نام خدا

در دنیای کسب و کار امروزی، استفاده از فناوری اطلاعات در سازمانها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. کمتر واحد یا فعالیتی از سازمانها وجود دارد که متاثر از فن آوری اطلاعات نباشد. سیستمهای اطلاعاتی از اصلی ترین منابع استراتژیک هر سازمان به شمار می روند. بحث معماری فناوری اطلاعات سازمانی (معماری سازمانی) به جهت بهبود طراحی و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و افزایش اثر بخشی و کیفیت آنها در روند فعالیت هر سازمان مطرح گردیده است. به عبارت دیگر معماری سازمانی سعی دارد با افزایش بهره وری از فناوری اطلاعات، دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان را به حداکثر میزان خود برساند.

 

اما ریسک ها و پیچیدگی استفاده از سیستم های فن آوری اطلاعات روز به روز بیشتر شده، و با توجه به پیشرفت های روز افزون آن، مدیریت بکارگیری این تکنولوژی در راستای استمرار خدمت رسانی در سازمان ها مشکل تر شده است. بدین شکل چالش های زیادی در مقابل مدیریت مناسب این منبع راهبردی سازمان ها وجود دارد.

رویکرد تفکری معماری سازمانی فناوری اطلاعات و سازماندهی همه جانبه مولفه های بکارگیری این تکنولوژی، یکی از بهترین و موفق ترین راهکارهای مدیریت بهتر این فناوری می باشد. توجه به وجوه کارکردی و سازمانی ارائه خدمات، همزمان با بسترهای لازم فنآوری اطلاعات برای ارائه و استمرار آن خدمات، بزرگترین مزیت این تکنیک مدیریت بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها میباشد.

 

براین اساس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز این افتخار را دارد که در آبان ماه سال 97 میزبان دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی ایران باشد. برگزاری همایش پیشرفت های معماری سازمانی به عنوان محفل حضور اکثریت فعالان حوزه معماری فناوری اطلاعات سازمانی در ایران، زمینه ساز اشنایی بهتر با آخرین دستاوردها و راهکارهای روز و موثر در این حوزه را فراهم می آورد. در واقع برگزاری این گونه همایش ها ضمن افزایش دانش و آگاهی سازمان ها در رابطه با این روش توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات، کمک می کند که با ملزومات حرکت در این مسیر، بهتر و دقیق تر آشنا شده و انگیزه بیشتری در افزایش بهره وری سازمانی براساس فناوری اطلاعات، پیدا کنند.

 

بی شک حضور موثر و فعال دانش پژوهان و فعالان مرتبط با مباحث معماری فناوری اطلاعات سازمانی و صاحب نظران محترم میتواند به پربار شدن هرچه بیشتر این کنفرانس کمک کند. امید است که با یاری خداوند متعال و با مشارکت و حضور موثر اکثر فعالان این حوزه، بتوانیم در شهر شیراز، مهد دانش و فرهنگ، شاهد برگزاری هرچه با شکوه تر این همایش بوده و ما نیز میزبانانی شایسته برای شما فرهیختگان باشیم.

 

 

هین سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود              بگذرد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود

با احترام و سپاس

سید رئوف خیامی

دبیر دومین همایش پیشرفت های معماری سازمانی