معرفی همایش پیشرفت های معماری سازمانی

با توجه به استمرار فعاليت های انجام گرفته درخصوص تدوين چارچوب ملی معماری سازمانی و مدل های مرجع آن در ساليان گذشته و رونمايي از اسناد مربوط در همايشي با اين عنوان در سال 1396 (رونمایی از چارچوب وبرنامه ملی معماری سازمانی و مدل های مرجع آن  برگزار شده در تاریخ 96/7/12)، در نظر است با برگزاری همايش های مستمر ساليانه از طريق دانشگاه های فعال در اين زمينه، انتقال دانش و تجربيات بين ذينفعان اعم از مديران و مسئولان دستگاه های اجرايي، شرکت های خصوصي، نمايشگاه های تخصصي، کارشناسان و دانشجويان اين حوزه و…، بسترهای استقرار معماری سازمانی در دستگاه های اجرايي صورت پذيرد.

با توجه به آنکه پس از تدوين اسناد معماری سازماني کشور تلاش بر آن بوده است تا با تعاملات بين المللي (ارائه مقالات، دريافت نظرات خبرگان ساير کشورها و نهادهای بين المللي و…) اين اسناد و رويکردها مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با اعمال نظرات تکميلي، مراتب بروزرساني گردد، از این رو و در ادامه برگزاری اولین همایش بین المللی پیشرفت های معماری سازمانی  توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۶، برگزاری دومین همایش بین المللی پیشرفت های معماری سازمانی به منظور ارائه دستاوردها و نتايج حاصل از این مهم در دستور کار دانشگاه صنعتی شیراز قرار گرفت.

 

پوستر فراخوان دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

 

 

پوستر اجرایی دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

 

تاریخ های مهم برگزاری همایش پیشرفت های معماری سازمانی

 

تاریخ برگزاری همایش: 23 و 24 آبان 1397
آخرین زمان ارسال مقالات: 5 مهر 97 (تمدید تا 14 مهر)
داوری مقالات: 25 مهر 97
ارسال نسخه نهایی مقاله: 30 مهر 97
آخرین مهلت پیشنهاد کارگاه ها: 10 مهر97
داوری پیشنهاد کارگاه ها: 20 مهر 97
آخرین مهلت ارسال طرح معماری سازمانی
(جایزه معماری سازمانی)
30 مهر 97
ثبت نام زودهنگام در همایش: 30 مهر 97
ثبت نام نهایی مقالات: 30 مهر 97
ثبت نام نهایی کارگاه ها: 22 آبان 97
ثبت نام نهایی شرکت در همایش: 22 آبان 97

کنداکتور برگزاری دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

 

سخنرانان کلیدی دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی

 

دکتر فریدون شمس

Dr. Joen

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم  کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

رئیس آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا

پدر علم معماری سازمانی در ایران

دکترای معماری سازمانی از کره جنوبی

مدیر عامل شرکت مشاوره معماری سازمانی TG

مشاوره بین المللی معماری سازمانی