ساختار سازمانی و کمیته علمی همایش

رئیس همایش
دکتر جلیل مقدسی، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز

اعضا شورای سیاست‌گذاری
دکتر فریدون شمس، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا، دانشگاه شهید بهشتی
مهندس یدالله رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس
دکتر ستار هاشمی، معاون فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت
دکتر محمدجواد دهقانی، ریاست پایگاه استنادی جهان اسلام
مهندس مازیار مباشری، مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات
دکتر سیدجعفر روزگار، معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه صنعتی شیراز

دبير همایش
دکتر سید رئوف خیامی، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز

دبير كميته علمي
دکتر امید بوشهریان، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز

دبیر اجرائی
دکتر رضا جاویدان، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز

دبیر کمیته ارتباط با صنعت (حامیان و غرفه ها)
دکتر رضا اکبری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز

دبیر کمیته فنی همایش (جایزه معماری سازمانی و کارگاه ها)
دکتر رسول اسماعیلی فرد، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
اعضاء کمیته فنی
مهندس رضا کرمی، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان
مهندس امیر مهجوریان، مدیر فنی آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی
مهندس اسماعیل امیری، مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری فارس
مهندس محمدمهدی استدلال، فناوری اطلاعات استانداری فارس

دبیر کمیته انفورماتیک
دکتر پیروز شمسی نژاد، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و رئیس مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز

دبیر کمیته ثبت نام و پذیرش
دکتر الهام پروین نیا، عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز

دبیر کمیته تبلیغات و انتشارات
دکتر مرتضی کاظمی، رئیس دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز

 

 

اعضای کمیته علمی و داوران دومین همایش پیشرفت های معماری سازمانی

 • دکتر سید رئوف خیامی،استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکتر امید بوشهریان،  دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکتر رضا جاویدان، دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکتر رضا اکبری، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکتر پیروز شمسی نژاد،استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکتر رسول اسماعیلی،استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکتر منیژه کشتگری، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکتر مرتضی کاظمی، استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکتر محمود اقتصادی فرد، استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکتر ناعمه زرین پور، استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکتر الهام پروین نیا، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شیراز
 • دکتر احمد توحیدی، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز
 • دکتر ستارهاشمی،  دانشیار  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز
 • دکتر فرشاد خونجوش،  استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز
 • دکتر محمدرضا موسوی، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز
 • دکتر غلامحسين دستغیبی فرد، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز
 • دکتر اشکان سامی، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز
 • دکتر مصطفی فخراحمد، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز
 • دکتر آستانه، استاد مدعو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز (دانشگاه میلان-ایتالیا)
 • دکتر علی نقی مصلح شیرازی، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • دکتر علی محمدی، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • دکتر حبی الله رعنائی، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • دکتر عباس عباسی، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • دکتر محمدحسین رونقی، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • دکتر فریدون شمس علیئی، دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر اسلام ناظمی، دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر حسن حقیقی، دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر مقصود عباسپور، دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر علیرضا شاملی، استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر محمود نشاطی، استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر مصطفی زندیه، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر جعفر حبیبی، دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
 • مهندس سید ابراهیم ابطحی، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر علی معینی، استاد تمام دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه تهران
 • دکتر فتانه تقی‌یاره، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
 • دکتر نسترن حاجی‌حیدری، دانشیار گروه MBA، دانشگاه تهران
 • دکتر بهروز زارعی، دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 • دکتر کامبیز بدیع، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • دکتر محمد جعفر تارخ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر شهریار محمدی، استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر سید امیر موسوی نیا، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر بهروز نصیحت کن، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر سیدمحمد سیدحسینی، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت
 • دکتر سعید عربان، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکترمحمد لگزیان، دانشیار دانشکده اداری و اقتصادی گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر سیدامین حسینی سنو، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر،  دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر صمد پایدار، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر،  دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر بهشید بهکمال، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر حمیدرضا احمدی‌فر، استادیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
 • دکتر سیدابوالقاسم میرروشندل، استادیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
 • دکتر فرهاد مردوخی، استادیار دانشکده فنی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • دکتر محمد کاظمی‌فرد، استادیار دانشکده فنی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • مهندس علی رستم‌پور، مربی، دانشگاه پیام‌نور کرمانشاه
 • دکتر علی حنانی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر تقی جاودانی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دکتر سید مهدی وحیدی پور، استادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان
 • دکتر جواد سلیمی سرتختی، استادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان
 • دکتر سید اکبر مصطفوی، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد
 • دکتر ولی درهمی، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد
 • دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد
 • دکتر اکبر نبی‌الهی، استادیار دانشکده مهندس کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • دکتر فرامرز صافی، استادیار دانشکده مهندس کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • دکتر سیدحبیب سیف‌زاده، استادیار دانشکده مهندس کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • دکتر ناصر خانی، استادیار دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • دکتر رضا رضایی، استادیار دانشکده فنی مهندس ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 • مهندس مازیار گنجو، مربی گروه مهندسی فناوری اطلاعات ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر
 • دکتر هومن تصدیقی، عضو هیات علمی، سازمان مدیریت صنعتی تهران