تماس با دبیرخانه همایش معماری سازمانی

آدرس دبیرخانه: شیراز – بلوار مدرس – نرسیده به پل غدیر – دانشگاه صنعتی شیراز – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات – اتاق 326

تلفن تماس : 09023232346

فکس : 07137354510

کد پستی :71557-13876

ایمیل: info@ncaea2018.sutech.ac.ir

اینستاگرام: ncaea2018@