تماس با دبیرخانه همایش معماری سازمانی

آدرس دبیرخانه: شیراز – بلوار مدرس – نرسیده به پل غدیر – دانشگاه صنعتی شیراز – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات – اتاق ۳۲۶

تلفن تماس : ۰۹۰۲۳۲۳۲۳۴۶

فکس : ۰۷۱۳۷۳۵۴۵۱۰

کد پستی :۷۱۵۵۷-۱۳۸۷۶

ایمیل: info@ncaea2018.sutech.ac.ir

اینستاگرام: ncaea2018@